hírek

A Charcot-Marie-Tooth-betegség csecsemőteszt kifejlesztése és validálása – Development and validation of the Charcot-Marie-Tooth Disease Infant Scale

Különféle mérések léteznek, amelyek segítséget jelentenek a CMT betegek ellátásában és a kutatásokban.  Ki fejlesztette ki a klinikai eredménymutatókat? A CMTPedS-t (3-20 éves korig), a CMTInfS-t (6-48 hónapos korig) és a CMTNS-t (3-99 éves korig) az Öröklött Neuropathia Konzorcium (INC) fejlesztette ki, hogy kielégítse a Charcot-Marie-Tooth-betegségben szenvedő emberek számára a betegség súlyosságát az élet során mérő klinikai eredménymérések iránti igényt. Az 1000 normakalkulátort Joshua Burns professzor, Dr. Marnee McKay és Dr. Jennifer Baldwin fejlesztette ki a Sydney-i Egyetemen, akik ezer egészséges, 3-101 éves ausztrál személyre vonatkozó, bevált klinikai kimeneti mérések átfogó normatív referenciaadatainak kidolgozását tűzték ki célul.Erről itt lehet olvasni: https://www.clinicaloutcomemeasures.org/ 

Ezek az eszközök lehetővé teszik a kiindulási teljesítmény és a betegség súlyosságának pontos értékelését, a vizsgálatok eredményeinek időbeli nyomon követését, valamint a jelenlegi vagy új terápiákra adott válaszokat.

A CHARCOT-MARIE-TOOTH csecsemőkori TESZT kifejlesztése és validálása

Az értékelést alátámasztó tanulmány „ A Charcot-Marie-Tooth-betegség csecsemőskála kidolgozása és validálása ” a BRAIN -ben jelent meg .

A CMT a leggyakoribb öröklődő betegség, amely a perifériás idegrendszert érinti – a végtagok mozgásának és érzékelésének szabályozásáért felelős ideghálózatot. A betegséget különböző genetikai mutációk okozhatják, és az adott típustól és altípustól függően különböző életkorban jelentkezhetnek .

Számos CMT típus az élet első éveiben kezdődik, ami lehet a legjobb idő a cselekvésre a betegség progressziójának és a további klinikai szövődmények elkerülése érdekében.

“A beavatkozások hatékonyságának felmérésére szolgáló, gondosan validált, érzékeny és megbízható funkcionális kimenetelű mérések létfontosságúak a klinikai vizsgálatok sikeréhez [kisgyermekeknél és csecsemőknél CMT-ben]” – írták a Sydney-i Egyetem kutatói és munkatársai .

Alább az InfantScale ról olvashat.

https://www.semanticscholar.org/paper/Development-and-validation-of-the-Disease-Infant-Mandarakas-Menezes/04494af0ebc7afdbc0eba69d515935a80e87d890

 
 
A Charcot-Marie-Tooth-kór (CMT) számos genetikai altípusa már az élet legkorábbi éveiben tüneteket mutat. Ez lehet az ideális időpont a beavatkozásra, mielőtt a demielinizáció és az axonvesztés miatt a klinikai következmények kialakulnának. Mivel a CMT-re vonatkozóan nincsenek betegségspecifikus klinikai vizsgálati kimeneti mérőszámok csecsemő- és korai gyermekkorban, e tanulmány célja a betegség súlyosságának funkcionális mérőszámának, a Charcot-Marie-Tooth-betegség csecsemőkori skálájának (CMTInfS) kidolgozása és validálása volt. A fejlesztési projektek magukban foglalták a szakirodalom szisztematikus áttekintéséből származó, a 0-4 éves korú érintett betegek fogyatékossági skáláját reprezentáló 31 tételből álló előzetes csoport meghatározását, a szakterület 12 klinikai szakértője és kutatója által végzett szakértői értékelést, a pontozási algoritmus megtervezését és 22 résztvevőn végzett kísérleti tesztelést. Ezt követően egy sor validálási projektet végeztek 128 értékelés alapján: 26 megerősített örökletes neuropathia eset (17 CMT1A, egy CMT1B, egy CMT1D, egy CMT2C, egy CMT2S, két CMT4C, egy CMTX3, egy Riboflavin Transporter Deficiency Type 2 és egy azonosítatlan mutáció); hét “veszélyeztetett” eset és 95 nem érintett egészséges kontroll, akiket az NIH által finanszírozott Öröklött Neuropathiák Konzorciumon keresztül toboroztak. A validálási projektek közé tartoztak: A validálási tesztek a következőkre terjedtek ki: tétel-, faktor- és Rasch-elemzés, intra- és inter-rater megbízhatóság, diszkriminancia és konvergens validitás a CMT pediátriai skálával (CMTPedS) 3-4 éves gyermekek esetében. A fejlesztési és validálási projektek egy pszichometriai szempontból robusztus 15 tételes skálát eredményeztek. A Rasch-elemzés alátámasztotta a CMTInfS mint a betegség súlyosságának egydimenziós mérőeszköze életképességét, és jó általános modellilleszkedést mutatott, nem volt bizonyíték a rosszul illeszkedő tételekre vagy személyekre, és jól célzott az érintett gyermekek számára. A CMTInfS magas intra-rater megbízhatóságot (intraclass correlation coefficient (ICC)3,1 0,999, 95%-os konfidenciaintervallum 0,996-1,000) és inter-rater megbízhatóságot (ICC2,1 0,997, 95%-os konfidenciaintervallum 0,992-0,999) mutatott. A CMTInfS képes volt megkülönböztetni a CMT-csoportot a kontrollcsoporttól (P = 0,006), a konvergens validitás pedig jó egyezést mutatott a CMTInfS és a CMTPedS pontszámok között (r = 0,76, P = 0,01). A CMTInfS végleges változatának beadása 20 percet vesz igénybe, és megbízható és érzékeny funkcionális eredménymérő a korai CMT és a kapcsolódó neuropátiák esetében.
 
10.1093/brain/awy280_video1awy280media15970672819001
 

Development and validation of the Charcot-Marie-Tooth Disease Infant Scale

The study “Development and validation of the infant scale for Charcot-Marie-Tooth disease” was published in BRAIN .

CMT is the most common hereditary disease affecting the peripheral nervous system – the nerve network responsible for controlling movement and sensation in the limbs. The disease can be caused by different genetic mutations and can occur at different ages depending on the type and subtype.

Many types of CMT begin in the first years of life, which may be the best time to act to avoid disease progression and further clinical complications.

“Carefully validated, sensitive and reliable functional outcome measures to assess the effectiveness of interventions are essential for the success of clinical trials [in young children and infants with CMT],” wrote researchers and colleagues at the University of Sydney.

Read about InfantScale below.

 
 

Many genetic subtypes of Charcot-Marie-Tooth disease (CMT) show signs of symptomatic disease during the earliest years of life. This might be the ideal time to intervene before progression of clinical sequelae due to demyelination and axonal loss. In the absence of disease-specific clinical trial outcome measures for CMT during infancy and early childhood the aim of this study was to develop and validate a functional measure of disease severity, known as the Charcot-Marie-Tooth disease Infant Scale (CMTInfS). Development projects involved identification of a preliminary pool of 31 items representing the range of disability in affected patients aged 0-4 years from a systematic review of the literature, peer review by 12 expert clinicians and researchers in the field, design of a scoring algorithm and pilot testing in 22 participants. Subsequently, a series of validation projects were conducted based on 128 assessments of: 26 confirmed cases of inherited neuropathy (17 CMT1A, one CMT1B, one CMT1D, one CMT2C, one CMT2S, two CMT4C, one CMTX3, one Riboflavin Transporter Deficiency Type 2, and one unidentified mutation); seven ‘at risk’ cases and 95 unaffected healthy controls recruited through the NIH-funded Inherited Neuropathies Consortium. Validation projects included: Item, Factor and Rasch analysis, intra- and inter-rater reliability, discriminant ability and convergent validity with the CMT Pediatric Scale (CMTPedS) for children aged 3-4 years. Development and validation projects produced a psychometrically robust 15-item scale. Rasch analysis supported the viability of the CMTInfS as a unidimensional measure of disease severity and showed good overall model fit, no evidence of misfitting items or persons and was well targeted for affected children. The CMTInfS demonstrated high intra-rater reliability [intraclass correlation coefficient (ICC)3,1 0.999, 95% confidence interval 0.996-1.000) and inter-rater reliability (ICC2,1 0.997, 95% confidence interval 0.992-0.999). The CMTInfS was able to discriminate between the CMT group and controls (P = 0.006), and convergent validity demonstrated good agreement between CMTInfS and CMTPedS scores (r = 0.76, P = 0.01). The final version of the CMTInfS requires 20 min to administer and is a reliable and sensitive functional outcome measure for early onset CMT and related neuropathies.

 

10.1093/brain/awy280_video1awy280media15970672819001